Test viteză internet UPC Business

Explicarea rezultatului unui test de viteza:

"Your IP": Adresa ta IP
– Fiecare calculator foloseste o adresa IP, ca un identificator unic, pentru a realiza comunicarea pe Internet;
"Download Speed" : Viteza de Download
– Viteza (rata) de transfer a informatiei primita de calculator, exprimata in kbps sau KBps (1KB=8kb);
"Upload Speed" : Viteza de Upload
– Viteza (rata) de transfer a informatiei transmisa de calculator, exprimata in kbps sau KBps (1KB=8kb);
"Latency": Latenta
- Timpul (exprimat in milisecunde) in care informatia ajunge de la sursa la destinatie.